your partner in safety at work, project and consultancy

          

Gespecialiseerd veiligheidskundig advies, ondersteuning en coördinatie op maat

Bennani Veiligheidskundige biedt veiligheidskundige diensten waar u direct mee uit de voeten kunt. Onze service is geheel toegespitst op uw organisatie. Dit geldt voor grote en kleine ondernemingen zowel als voor organisaties als scholen en instellingen.

U kunt van ons méér verwachten dan theoretische rapporten. Onze service is altijd gericht op de praktijk van uw organisatie en volledig flexibel inzetbaar. Dat betekent dat u niet zelf deskundig hoeft te zijn op het gebied van arbo-technische en veiligheidskundige wet- en regelgeving om met ons advies uit de voeten te kunnen. Wij ondersteunen, coördineren en begeleiden u op ieder gewenst onderdeel naar een arbo- en veiligheid technische verantwoorde organisatie.

ArboWet

Een organisatie heeft de belangrijke verplichting haar medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te houden. Dat hoort bij goed werkgeverschap, maar wordt ook verplicht door de overheid, die dat controleert op straffe van flinke boetes.

De overheid heeft daar een goede reden voor. Onderzoeken hebben uitgewezen dat jaarlijks zo’n 250.000 werknemers ziek of gewond thuis belanden, blijvende gezondheidsschade oplopen en zelfs verlijden door ongevallen op het werk. Bijna 20.000 jonge werknemers per jaar moeten zich als gevolg

 

Lees meer...

          
                                    

R.I & E

Een RI&E is kortweg een rapport over de veiligheids-risico’s in een organisatie op het gebied van arbeids-omstandigheden en de te nemen maatregelen.


Hoewel dit een verplichting is vanuit de overheid, kan een goed opgestelde en uitgevoerde  RI&E  door het voorkomen van verzuim daadwerkelijk bijdragen aan het rendement, dan wel de kosten-beheersing van uw organisatie. Van Bennani Veiligheidskundige ontvangt u  een rapportage die is volledig is opgesteld aan de hand van de praktijk van úw bedrijf.


                                  Lees meer...

T.R.A

Sommige werkzaamheden brengen meer risico met zich mee dan andere. Bij dergelijke taken kan een ongeval leiden tot ernstig letsel of zware schade. 


Risicovolle taken die niet tot de routinematige activiteiten behoren zijn niet altijd deel van de gewone RI&E. Hier bestaat dan ook een eigen instrument voor: de Taak Risico Analyse (TRA). De TRA gaat dieper dan de RI&E in op de risicovolle aspecten van deze werkzaamheden.


 
                                         
Lees meer...